среда, 25 мая 2016 г.

Stawianie plot PCV na plot i bramę ogrodzeniowa nie wymaga pozwolenia na budowę oraz informowania tego faktu gminie poza kilkoma przypadkami.

Budowa sztachety z Winylu na ogrodzenie i furtkę sztachetowa nie zada zezwolenia na to ani zgłaszania tego faktu gminie z wyjątkiem szczególnych przypadków.

Sztachetki z PCV na ogrodzenie i bramkę ze sztachet nie przekraczające poziomu 2,2 m umieszczane pośrodku dwoma przylegającymi nieruchomościami nie potrzebują żadnych formalności biurowych. Tyczy się to również ogrodzeń chwilowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz innych miejsc publicznych (nie dotyczy płotów dróg prywatnych oraz wew. nie będących drogami generalnymi)
  2. budowa płotu przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania ploty plastykowe na ogrodzenie i furtę ze sztachet dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym względnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru stawiania płotu winno zawierać rodzaj ogrodzenia, sposób dokonania jego montażu oraz proponowany termin startu budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia trzeba dołączyć oświadczenie o prawie do zarządzania nieruchomością w celach budowlanych a także jeśli jest to wymagane przez starostwo zarys ogrodzenia.

Niekiedy do konstrukcji balaski plastykowe na ogrodzenie i furtkę ze sztachet zadane są wspierające uzgodnienia tj. np. akceptacja zarządcy drogi na miejsce zjazdu.

Stawianie płotu można zacząć po 30 dobach od chwili zgłoszenia zamiaru jego budowy, o ile urząd nie wniesie uprzednio sprzeciwu. Sprzeciw może być w sytuacji, kiedy planowane sztachety z Winylu na plot i bramę ze sztachetek jest nieadekwatne z uzgodnieniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym projektowanej drogi. W sytuacji gdy projektowane ploty PVC na ogrodzenie i bramę ogrodzeniowaprawdopodobnie może zagrażać bezpieczeństwu ludzi czy tez mienia, np. przez blokowanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może potrzebować pozyskania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu konstrukcji płotu jest ważne przez 2 lata. Wstrzymanie zapoczątkowania robót przez ten czas skutkuje odwołaniem zgłoszenia a także w przypadku ochoty zbudowania ogrodzenia nieodzowne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

1 комментарий: